ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За даним Договором Агрохас (далі – Продавець), з одного боку, і будь-яка особа, що прийняла умови даного Договору публічної оферти – Покупець, з іншого боку, далі разом – Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі сайті https://shop.himagrostep.com (далі – Веб-сайт).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Веб–сайті Продавця.

 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають наступне значення:

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю–продаж Товарів, розміщених на Веб-сайті https://shop.himagrostep.com, у тому числі:

3.2. Продавець:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАГАТОПРОФІЛЬНА ФІРМА «Агрохас»

36007, м. Полтава, вул.

ЄДРПОУ:

ІПН:

Банківські реквізити:

в ПАО «ПриватБанк»

МФО 331401

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець має право сформувати замовлення на будь-який Товар, представлений на Веб-сайті https://shop.himagrostep.com і який є в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності Товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності Товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати Замовлення.

 

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

Післяплата

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання Товару у відділенні транспортних компаній за готівковий розрахунок у гривнях.

5.2. У разі ненадходження коштів Веб-сайт https://shop.himagrostep.com залишає за собою право анулювати Замовлення.

Оплата картами Visa і MasterCard

5.3. Оплата здійснюється картами Visa і MasterCard будь-якого банку

5.4. Розрахункова валюта – гривня.

5.5. Доставка Товару здійснюється після підтвердження оплати.

5.6. У разі ненадходження коштів Веб-сайт https://shop.himagrostep.com залишає за собою право анулювати Замовлення.

Безготівкова оплата

5.7. Оплата здійснюється шляхом оформлення рахунку-фактури.

5.8. Розрахункова валюта – гривня.

5.9. При оформленні Замовлення юридичній і фізичній особі-підприємцю необхідно надати наступні документи:

5.10. Доставка Товару здійснюється після підтвердження оплати.

5.11. У разі ненадходження коштів Веб-сайт https://shop.himagrostep.com залишає за собою право анулювати замовлення.

 

УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Доставка Товарів, придбаних на Веб-сайті https://shop.himagrostep.com, здійснюється до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача замовлень.

6.2. Разом із Замовленням Покупцеві надаються документи згідно чинного законодавства України.

 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Продавець має право:

7.2. Покупець зобов'язаний:

7.3. Покупець має право:

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну ним (особисто або навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений і невідворотний характер, виключають або об'єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 

ІНШІ УМОВИ

9.1. Веб-сайт https://shop.himagrostep.com залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті shop.himagrostep.com

9.2. Веб-сайт https://shop.himagrostep.com створений для організації дистанційного способу продажу Товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні Замовлення. При цьому під час здійснення Акцепту Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання персональних даних, у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого на Веб-сайті https://shop.himagrostep.com Замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронного угоди між Сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу Веб-сайту https://shop.himagrostep.com для попереднього перегляду Товару, а також оформлення Замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупець, є конфіденційною. Веб-сайт https://shop.himagrostep.com використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

 

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

10.1. Повернення Товару Продавцю проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення Товару Продавцю проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Продавець повертає йому сплачену за Товар грошову суму за фактом повернення Товару за вирахуванням компенсації витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Замовлення Покупцеві.

 

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному ч. 6 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін до моменту фактичної доставки Товару шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.


Виділіть текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про помилку.